skip to Main Content

Ambitie, een mooi woord. Mooier nog wanneer u weet dat het echt onderdeel is van uw persoonlijkheid. Maar natuurlijk het mooist als het in het DNA van uw organisatie zit. Want met ambitie komen we verder. En met ambitie bij mensen binnen uw organisatie, komt u verder. Doelen worden behaald die daarvoor wellicht onmogelijk te realiseren leken.

Bij REAL Concepts hebben wij binnen ons bedrijf de ambitie om de ambities van uw organisatie mogelijk te maken. U te helpen om voorop te lopen en uitdagingen met beide handen aan te pakken. De ambitie om daarvoor altijd en in alles een stapje extra te zetten.

Wij gaan graag voor “mooist”. Voor minder doen we het niet. Zowel wat het ambitieniveau in onze eigen organisatie betreft als de manier waarop we aan de ambities van onze opdrachtgevers werken. Net even anders. Net met iets meer ambitie om voor u echt het verschil te maken.

“Wij gaan graag voor “mooist”. Voor minder doen we het niet.”

Interview Tom Schreuder –
Ambitie

Wat houdt ambitie, zowel zakelijk als persoonlijk, voor jou in?

Tom: “In de eerste periode van mijn carrière was ik met name bezig om mezelf te ontwikkelen. Ik had de ambitie om veel te leren en veel ervaring op te doen.

Toen ik gegroeid was in mijn persoonlijk functioneren en inmiddels een leidinggevende rol had, werd mijn uitdaging vooral om samen met mijn team succesvol te zijn. Met iedereen die bij mijn team betrokken was – zowel in- als extern – had ik de ambitie om te winnen. Daarom was ik met mijn teamleden bezig hen ook individueel beter te maken.

Momenteel vind ik de uitdaging in het “laten winnen” van mijn klanten. Hen helpen om hun ambities te realiseren. Dat is voor mij mijn ultieme ambitie. Daarin ben ik niet snel tevreden. Ik zie altijd weer punten om te verbeteren.”

Eerder hebben we het gehad over dromen. Is ambitie een soort “dromen”?

Tom: “Dromen zijn om te inspireren en ambities om te realiseren. Dromen horen bij het tot stand komen van een creatief proces. Onze ambitie is het om de ambities van onze opdrachtgevers te realiseren. Daarbij is een intern en extern draagvlak bij onze opdrachtgever belangrijk, zeker als een bedrijf of proces getransformeerd moet worden. Want het draait altijd om mensen die het moeten begrijpen en doen.

Het is mijn zakelijke maar ook zeker mijn persoonlijke ambitie om mijn opdrachtgevers bij dat proces te begeleiden. Wanneer het voor hen lukt om gezamenlijke kernwaardes te vinden, te benoemen en uit te rollen binnen hun organisaties, zal het resultaat zijn dat deze beleefd en begrepen worden.

De medewerkers binnen de organisaties van onze opdrachtgevers, ontwikkelen passie en gaan na verloop van tijd de gezamenlijke waardes steeds vanzelfsprekender uitdragen. Dan gaan de kernwaardes tot het DNA van de organisatie behoren. Als ik getuige van dat proces ben en zie dat het resultaat is dat ook de klanten van onze opdrachtgevers dit DNA herkennen en waarderen, dan is mijn en onze ambitie gerealiseerd.”

Lisette van Eechoud5

Lisette van Eechoud

Lisette van Eechoud – marketing en communicatie specialist bij REAL Concepts. 

Maandelijks interviewt Lisette een van haar mede-teamleden binnen REAL Concepts en/of schrijft ze zelf over het thema van die maand. Hiermee geeft zij inzicht in de benadering van opdrachten door REAL Concepts dat altijd tot doel heeft de verwachting van de opdrachtgever te overtreffen.

Back To Top