skip to Main Content

“Inspiratie snuiven om in de adviezen naar onze opdrachtgevers voorop te kunnen blijven lopen door kennis van de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied.” Dat is de insteek die ik had om naar de Nima Marketing Day 2019 te gaan. Daarnaast is het altijd gewoon heel erg leuk en “tilt het je min of meer op”, om met zoveel passievolle mensen over marketing te praten en van gedachten, visie en inzichten te wisselen.

Groen

Mijn interesse deze dag lag met name in de ontwikkeling van “de groene kant” binnen onze wereld en de verantwoordelijkheid die we daarin kunnen en moeten nemen. Net als velen maak ik me best zorgen over de ontwikkeling van de “alsmaar meer”- en “nooit genoeg”-principes die nog veel aangehangen worden. Zowel zakelijk als privé blijkt dit een te grote rol te spelen bij menigeen in mijn omgeving. Ook ikzelf stap nog weleens in die valkuil.
Ik ben niet de eerste en zal ook zeker niet de laatste zijn die geïnspireerd is door dit maatschappelijke thema. In mijn eigen omgeving was met name mijn oudste dochter me voor. Door haar standpunten, die ze altijd met overgave verdedigt, ben ik gaan kijken en gaan luisteren.
Dan vallen mooie dingen op, dingen die hoop geven. Hoop voor toekomstige generaties die onder onze verantwoordelijkheid vallen. In mijn beleving begon mijn bewustwording met “fair trade” producten in de winkelschappen, met afval scheiden thuis, met de opkomst van tweedehands en kringloopwinkels.
De ontwikkeling zet zich momenteel voort en verbreedt zich. Met begrippen als circulariteit, digitalisering, cradle to cradle, en duurzaamheid hebben wij binnen ons vakgebied inmiddels allemaal weleens te maken gehad. Zonnepanelen, warmtepompen, groene daken, elektrische auto’s, HR Isoglass, refurbished artikelen, deelauto’s, buurtinitiatieven om te delen maar ook om te vergroenen, de roep om en initiatieven voor de verbetering van de wereld, zijn aan de orde van de dag.

Dat is geweldig! Of toch niet?

Dat denk ik zeker, al realiseer ik me dat er nog een belangrijke weg te gaan is. Maar ieder begin is er een en leidt tot ontwikkeling. Mits de intentie is om bij te dragen aan een betere wereld, je doorzet en leert van de momenten dat je valt.

De keerzijde van “Groei”

Het probleem ligt hem in de doelstelling “Groei”. Daarbij is de intentie niet leidend om bij te dragen aan een betere wereld. Het is echter nog altijd een van de belangrijkste doelen die wij met onze bedrijven voor ogen hebben. Meer, groter, omvangrijker, nieuwer, moderner. Maar is het streven naar groei wel wat wij zouden moeten ambiëren? Groei zou niet op zichzelf moeten staan, het zou altijd de spiegel van de “maatschappelijke verantwoordelijkheid” moeten kunnen verdragen.
Zit het hem niet in andere dingen dan groei die bijdragen aan de verbetering van de wereld? En waar wij dus met z’n allen gelukkiger van worden? Is groei niet heel erg belastend voor onze wereld? Waar komt het eigenlijk vandaan dat groei de grootste (bedrijfs)doelstelling is voor veel bedrijven? Zijn we niet een keer uitgegroeid in materiële zin? Moeten we niet eens gaan kijken hoe we kwalitatief in plaats van kwantitatief kunnen verbeteren?

Verantwoordelijkheid van marketeers?!

Je zou kunnen concluderen dat al die groene initiatieven goed zijn. Ze dragen toch bij aan de kwaliteit van de wereld? Als je alle marketingcommunicatie van bedrijven die de groene propositie claimen ziet, dan gaat het de goede kant op. Maar helaas is dat maar een deel van de werkelijkheid. Niet alle groene claims, zijn ook werkelijk groen. Consumenten beginnen dat ook door te krijgen. Met enige scepsis wordt er gekeken naar alle groene en duurzame beloften van bedrijven. “Is het niet gewoon een verkooptruc?”
Wat jammer dat wij ons als marketeers dus ook laten leiden door de afgestompte uitdaging om “meer” te bereiken “in het belang van onze opdrachtgevers” (en van onszelf?). Met name natuurlijk als de marketingcommunicatie om die reden eenzijdig, oppervlakkig maar erger nog onjuist, wordt ingezet.

Waar liggen kansen?

Wanneer ben je als bedrijf dat wel groen bezig? Kate Raworth (Donut-model genoemd in de presentatie van “Fair Marketing”) adviseert om daarvoor samen een gesloten eco-systeem te ontwikkelen. Alle resources – wereldeconomie breed – worden daarin hergebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten. Afval en vervuiling van onze aarde is daarmee in de meest ideale situatie, verleden tijd. Als iedereen zich hier stapsgewijs aan committeert, zijn we natuurlijk echt op de goede weg.
Hoeveel “meer” zouden we niet kunnen bereiken als wij onze opdrachtgevers kunnen laten zien, dat we met “oprecht en reëel” veel verder komen?! Dat je daarmee bovendien sympathie zal krijgen voor de organisatie van je opdrachtgever. Waar je in je opdrachten weer heel mooi op kunt door ontwikkelen?!

Strategische keuzes maken vanuit passie

De basis ligt bij de strategische keuzes. Binnen ons bedrijf zijn we regelmatig inspirator en consultant bij de vorming in dit soort processen waarin missie, visie en kernwaardes worden bepaald. Wij nemen hen mee in het maken van keuzes van binnenuit. Vanuit het hart, de passie. Want alleen wanneer keuzes gemaakt worden vanuit je binnenste, zullen je klanten je daarop herkennen en waarderen.
De uitdaging ligt in het maken van een combinatie tussen het Donut-model en het Golden Circle- model van Sinek. Deze combinatie en wat dat voor een gevolgen heeft voor de te lopen routes en de processen die je met je medewerkers gaat maken, hebben wij in ons eigen REAL Concepts model vormgegeven. Wij hebben ervaren dat wij onze opdrachtgevers kunnen helpen bij het maken van strategische keuzes vanuit passie tot het maken van de processtappen die hieruit voortkomen.
Met andere woorden, alleen als je werkelijk van voelt dat je wilt bijdragen aan een betere wereld voor nu en voor de toekomst, alleen dan zullen je klanten je daarop weten te vinden en te waarderen. Roepen terwijl het niet in je DNA zit, zal je tegen gaan werken. Daarvan heb ik hele mooie voorbeelden mogen zien op de Nima Marketing Day 2019.
De bedrijven die succesvol zijn, zelfs binnen korte tijd echt een merk neerzetten, zijn de bedrijven die hun Why goed hebben overdacht en verwoord. Zij communiceren vanuit passie, inside-out. Alle facetten van deze bedrijven sluiten daarop aan. Wat geweldig om ook dit jaar weer verschillende marketeers te hebben horen vertellen over hun passie en hun succes!

Lisette van Eechoud5

Lisette van Eechoud

Lisette van Eechoud – marketing en communicatie specialist bij REAL Concepts. 

Back To Top