skip to Main Content

Het “oudste en grootste levende organisme” bevindt zich in de Amerikaanse staat Utah. Het zogenaamde Pando-bos bestaat uit ratelpopulieren die allemaal uit hetzelfde wortelstelsel groeien. Daardoor staat het geclassificeerd als één organisme. De bomen delen onderling alles met elkaar. Door deze synergie worden alle krachten gebundeld en excelleert het geheel.

De kracht van succesvolle marketing is dat het een de aanzet is tot de ontwikkeling van het ander. Hierdoor wordt het resultaat onevenredig groter dan wanneer je slechts een marketinginspanning inzet. De kracht van synergie. De acties en initiatieven zijn het samenspel van uw en onze energie. Waardoor mooie, creatieve en waardevolle marketing en communicatie kan ontstaan die bijdraagt aan de ontwikkeling van uw organisatie.

Door samenwerkingen aan te gaan waardoor synergie zal ontstaan, kunt u uw organisatie laten excelleren. Op uw bedrijfsbelangen zijn onze adviezen en ons werk gericht. Als het over maatwerk gaat, geldt dat zeker ook voor ons vak waarin wij organisaties adviseren en verder helpen om concrete stappen te zetten.Bent u al klaar voor de volgende ambitieuze stap?!

“Door samenwerkingen aan te gaan waardoor synergie zal ontstaan, kunt u uw organisatie laten excelleren.”

Lisette van Eechoud5

Lisette van Eechoud

Lisette van Eechoud – marketing en communicatie specialist bij REAL Concepts. 

Maandelijks interviewt Lisette een van haar mede-teamleden binnen REAL Concepts en/of schrijft ze zelf over het thema van die maand. Hiermee geeft zij inzicht in de benadering van opdrachten door REAL Concepts dat altijd tot doel heeft de verwachting van de opdrachtgever te overtreffen.

Back To Top