skip to Main Content

Slide Account Director Martijn Bosmann Interne
briefing
Klantwens? Denken Duurzaam Vraag achter de vraag Klantwens overtreffen Terugkoppelen Ondersteuning van verkoop-doelstellingen Niet wollig maar meetbaar Resultaat

Interview Martijn Bosmann –
strategische benadering door REAL Concepts

Hoe maakt REAL Concepts strategie concreet?

“In mijn rol als Account director, ben ik degene die bij REAL Concepts op de klantstoel zit. Voordat concepten richting opdrachtgevers gaan, toets ik of dat conform klantwens, of beter nog klantwens overstijgend, is.

In dat traject ben ik altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Als reactie op het verzoek voor een nieuwe brochure, stel ik altijd de waarom vraag. Waarom wil onze opdrachtgever een nieuwe brochure? Wat is daarvan zijn beoogde doel?”

“Pas als ik weet wat de marketingdoelstellingen van een organisatie zijn, kunnen wij deze koppelen aan concepten en creatie. Wat uiteindelijk resulteert in de inzet van middelen, zoals brochures of video’s. Door in dit proces goed na te denken, kunnen wij ook echt duurzame oplossingen voor onze opdrachtgevers realiseren.”

Onderzoek

“Omdat het goed is om inzicht te krijgen in of iets goed of niet goed werkt, zetten we regelmatig onderzoek in. Hierbij meten we of de doelstellingen die aan de opdracht gekoppeld worden, ook gerealiseerd worden. Deze doelstellingen formuleren we ambitieus maar realistisch.

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie, laten we een nulmeting doen. Wat is bijvoorbeeld het huidige marktaandeel, de huidige omzet of de spontane naamsbekendheid? Als we dit weten kunnen we de doelstellingen concreet maken.”

Heb je hiervan een voorbeeld?

“Momenteel zien wij dat veel installatiebedrijven meer dan genoeg klantopdrachten hebben, maar niet aan het juiste technische personeel kunnen komen. Er moet gewerkt worden aan zogenaamde employer branding.”

Zonder SMART geen meetbaar resultaat

Een SMART opgestelde doelstelling voor dit soort bedrijven kan zijn;
Wij willen binnen een jaar onze geholpen naamsbekendheid bij 500 technisch geschoolde mannen op MBO niveau tussen de 20 en 40 jaar uit de regio groot Arnhem vergroten van x% naar y%.

Specifiek: geholpen naamsbekendheid vergroten bij 500 technische geschoolde mannen op MBO niveau tussen de 20 en 40 jaar uit de regio groot Arnhem
Meetbaar: van x% naar y%
Ambitieus: Voldoende uitdaging?
Realistisch: maar wel haalbaar?
Tijdsgebonden: binnen 1 jaar

Door onderzoek en het formuleren van SMART doelstellingen aan de basis van de marketingcommunicatie te zetten, geven wij onze opdrachtgevers het inzicht van de werkelijke resultaten die behaald zijn. Niet wollig maar concreet.

En dan?

“Daarna is het belangrijk dat je met de juiste boodschap en via de juiste media je doelgroep gaat bereiken. En aangezien dat jouw expertise is, mag je dat op een van de volgende thema-pagina’s zelf delen met onze doelgroep.”

“Onze uitdaging is de klantverwachting te overtreffen. In mijn rol luister ik naar wat onze opdrachtgever wil, brief ik dat intern en zorg ik dat ik aangesloten blijf op het resultaat.”

Lisette van Eechoud5

Lisette van Eechoud

Lisette van Eechoud – marketing en communicatie specialist bij REAL Concepts. 

Maandelijks interviewt Lisette een van haar mede-teamleden binnen REAL Concepts en/of schrijft ze zelf over het thema van die maand. Hiermee geeft zij inzicht in de benadering van opdrachten door REAL Concepts dat altijd tot doel heeft de verwachting van de opdrachtgever te overtreffen.

Back To Top