Skip to content
Wij zoeken nieuwe collega's! Bekijk onze vacatures
De kleine lettertjes

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.realconcepts.nl. Ter verduidelijking wijst REAL Concepts u op het volgende:

Intellectuele eigendommen
Alle op deze website getoonde informatie, afbeeldingen, teksten en video’s zijn eigendom van REAL Concepts. Het is niet toegestaan om de site, of gedeelten van de site, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Real Concepts.

Geldigheid van informatie
De op deze website getoonde informatie, afbeeldingen, teksten en video’s zijn met uiterste zorg en aandacht samengesteld door REAL Concepts. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Tevens wordt de informatie, alsmede de vertoonde producten en/of diensten met regelmaat aangevuld en/of aangepast. REAL Concepts behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hyperlinks & verzonden informatie
Hoewel REAL Concepts alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is REAL Concepts niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op deze website leiden naar websites buiten het domein van REAL Concepts. Deze websites, welke geen eigendom zijn van REAL Concepts , zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel REAL Concepts uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door REAL Concepts worden onderhouden wordt afgewezen.

Acceptatie disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

REAL Concepts sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website. REAL Concepts behoudt zich derhalve alle rechten voor.

Op de hoogte blijven?

Iedere maand sturen wij een nieuwsbrief uit met tips, inspiratie en ontwikkelingen. Zo hoef je er niet naar op zoek! Handig toch?

REAL Concepts

REAL Concepts BV
Beekhuizenseweg 11
6881 AA, Velp
+31 (0)26 – 31 90 160
verbinders@realconcepts.nl

Social

Kijkje achter de schermen? Volg onze socials!

Partners