skip to Main Content

REAL marketing

“Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde denkwijze die het heeft veroorzaakt”

– Albert Einstein

realconcepts-uil

Marketing en communicatieplannen trekken vanuit een strategisch fundament, het lijkt vanzelfsprekend maar in de praktijk is het lang niet altijd zo.

Daarnaast zijn er vaak ideeën genoeg, maar de weg van idee tot realisatie is vaak een lange. REAL Concepts adviseert, begeleidt en versnelt dit proces.

Nadat de strategen van REAL Concepts hun kennis hebben toegevoegd bij het vaststellen of verfijnen van de bedrijfsstrategie, wordt het tijd om de best mogelijke marketing strategie te bepalen. Hoe dat plan er uit ziet is afhankelijk van de omstandigheden en doelen; nieuwe dienst in de markt introduceren, internationale markten betreden, propositie hernieuwen, transformatie doorvoeren en zo voorts.

Van marketing analyse tot het bepalen van doelen. En van de juiste tactiek tot en met de in te zetten  communicatiemiddelen. De marketing specialisten van REAL Concepts gaan samen met de klant op zoek naar de meest optimale marketing invulling.

De vervolgstap is creatieve uitwerking en feitelijke realisatie.

Back To Top